Arian blog

یادت باشد تو یادگار روزهایی هستی که نه فراموش می شوند نه تکرار ...

نوشته شده در دوشنبه 2 تیر1393ساعت 16:29 توسط ِARIAN| |

اگه به تو نمی رسم این دیگه قسمت منه
نخواستم اینجوری بشه این از بخت بد منه

قدر یه دنیا غم دارم اگه نبینمت یه روز
چطور دلت اومد بری ؟ عاشق چشمهاتم هنوز

فکر نمی کردم که یه روز اینجوری تحقیر بشم
به جرم دوست داشتن تو اینجوری تنبیه بشم

قدر یه دنیا غم دارم اگه نبینمت یه روز
چطور دلت اومد بری ؟ عاشق چشمهاتم هنوز

دار و ندارمو می دم ولی چشمهاتو نبند
دار و ندار من تویی به گریه های من نخند

از همه دنیا من فقط دلخوش تو بودم ولی
دلخوشی تو نبودم دوستم نداشتی یه کمی

اگه به تو نمی رسم این دیگه قسمت منه
نخواستم اینجوری بشه این از بخت بد منه

قدر یه دنیا غم دارم اگه نبینمت یه روز
چطور دلت اومد بری ؟ عاشق چشمهاتم هنوز

فکر نمی کردم که یه روز اینجوری تحقیر بشم
به جرم دوست داشتن تو اینجوری تنبیه بشم

قدر یه دنیا غم دارم اگه نبینمت یه روز
چطور دلت اومد بری ؟ عاشق چشمهاتم هنوز


نوشته شده در شنبه 28 اسفند1389ساعت 1:15 توسط ِARIAN| |

نوشته شده در شنبه 28 اسفند1389ساعت 1:14 توسط ِARIAN| |

1- به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو می نگرد...

به دلی دل بسپار که جای خالی برایت داشته باشد...

و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد باشد...


2 - هوس بازان کسی راکه زیبا می بینند دوست دارند...

اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا می بینند...


3- وقتی در زندگی به یک در بزرگ رسیدی نترس و نا امید نشو...

چون اگه قرار بود در باز نشود جای آن دیوار می گذاشتند...


4- آنچه که هستی، هدیه خداوند است و آنچه که خواهی شد،

هدیه تو به خداوند... پس بی نظیر باش. ..


5- شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه آزار دیگران در آن نباشد...


6- بدبختی تنها در باغچه ای که خودت کاشته ای می روید...


7- وقتی زندگی برایت خیلی سخت شد به یاد بیاور که دریای آرام، ناخدای قهرمان نمی سازد. ..


8- هر اندیشه ی شایسته ای، به چهره انسان زیبائی می بخشد...


9- قابل اعتماد بودن ارزشمند تر از دوست داشتنی بودن است. ..


10- نگو: شب شده است. .. : بگو صبح در راه است
نوشته شده در چهارشنبه 25 اسفند1389ساعت 15:9 توسط ِARIAN| |

Design By : Night Melody